top of page

הרצאה "אשראי וטוב לי?"

כמו בכל הרצאות עת לדעת, ננגיש את הידע המורכב בצורה הכי פשוטה שאפשר, עם המחשות ויזואליות, סיפורים משעשעים, הדגמות המותאמות לקהל היעד, זמן לשאלות והזמנה לפנות אלינו גם בעתיד לשאלות נוספות. 

בהרצאה זו נעסוק במבנה מערכות האשראי והבנקים בישראל, מיומנויות מיקוח, ריבית, עמלות, אשראי, הלוואות, פקדונות, תפקיד בנק ישראל ועוד.

bottom of page