משובים לפעילות ולהדרכות

וגם "בחנו את עצמכם"

בחנו את עצמכם - האם אתם גאונים פיננסיים?

להשתתפות במחקר על צעירים והתמודדות עם חובות: