top of page

אודות חברת עת לדעת - חינוך פיננסי חברתי

"השעה" (2011)

סרטון מבית חברת עת לדעת

חברת עת לדעת הוקמה במטרה להעשיר את האזרחים בידע לגבי הארגונים הסובבים אותם, להגדיל את תחושת העוצמה החברתית והצרכנית, ללמד התנהלות פיננסית נכונה, ולהגביר את שיעור ההשתתפות החברתית והפוליטית בישראל.

מנחי עת לדעת מעבירים סדנאות, הרצאות וימי עיון בנושאי חינוך פיננסי-חברתי לקהלים מגוונים ולאנשי מקצוע, מדריכים על אתרי "כל זכות" ו"כל זכות נוער" במסגרת מיזם הזכויות הממשלתי, ומלווים משפחות ויחידים בנושאים פיננסיים. שחקנים מקצועיים מציגים את  הצגות עת לדעת לילדים ונוער בתחום החינוך הפיננסי-חברתי.

עת לדעת עוסקת בהקשר חברתי ואזרחי רחב בנושאים שרבים מאיתנו מעדיפים לא לעסוק בהם - בנקים, תלושי המשכורת, ביטחון סוציאלי והמוסד לביטוח לאומי, אשראי והלוואות, ביטוחים, חסכון פנסיוני, מערכת המיסוי, מיצוי זכויות, גורמי סיוע בקהילה, שוק העבודה, מערכת הבריאות, התנהלות כלכלית ועוד.

 

עת לדעת היא ספק מוכר במשרד הביטחון, בתכנית יתד, במשרד החינוך ובסל תרבות ארצי (מסלול היצע נוסף).

עת לדעת הוקמה על ידי בני שחורי, לשעבר מנהל תכניות חברתיות וחינוכיות, עו"ס בהכשרתו, מתוך אמונה כי נגישות לידע ומסוגלות אזרחית עשויות ליצור עוצמה אישית וקהילתית ולעודד סולידריות - בחברה שטוב לחיות בה.

החברה מנוהלת על ידי בני וטלי שחורי ומעסיקה מנחים מצוינים ברחבי הארץ, כולם וכולן פועלים לפי מתודולוגיה שפותחה בחברה ומתוך תשוקה להעברת הידע הלאה.

 

 

 

 

 

 

תוכניות ופעילויות

הרצאות, סדנאות, ימי עיון, הצגות, הדרכות וליווי

bottom of page