top of page

מי אנחנו - החזון

עת לדעת - החזון

העצמת תחושת העוצמה הצרכנית, פיתוח מיומנויות פיננסיות, העשרת האזרחים בידע לגבי הארגונים הסובבים אותם והגברת שיעור ההשתתפות החברתית והפוליטית בישראל.

bottom of page