top of page

מי אנחנו - החזון

העצמת תחושת העוצמה הצרכנית, פיתוח מיומנויות פיננסיות, העשרת האזרחים בידע לגבי הארגונים הסובבים אותם והגברת שיעור ההשתתפות החברתית והפוליטית בישראל.

מדינת ישראל הינה מדינה שאזרחיה אכפתיים, בעלי תחושת שייכות חזקה, מעורבים בנעשה סביבם, בעלי ידע עשיר על כלל הארגונים הסובבים אותם ופועלים לשיפור החברה והמדינה.

עת לדעת - לחברה שטוב לחיות בה

בית אל עדי נובמבר 19.jpeg
bottom of page