ליווי פרטני למשפחות ויחידים

עת לדעת מציעה ליווי וייעוץ פרטני בהתנהלות כלכלית.​

התהליך כולל, בין היתר, שיקוף של המציאות הכלכלית המשפחתית/פרטית, תכנון להתאזנות פיננסית, ניהול תקציב משפחתי, קידום הסדרי חובות ובמידת הצורך -
קבלת ייעוץ משפטי/משכנתאות/פנסיה וביטוחים מגורמים מומחים.

השירות ניתן לפונים באופן עצמאי, למחלקות לשירותים חברתיים המעוניינת בליווי עבור לקוחותיהן,
ועבור מחלקות משאבי אנוש בחברות עסקיות, 
שכחלק מרווחת הפרט בוחרות להעניק לעובדיהן את השרות.