top of page

הרצאה- "חיסכון לכל ילד"
מה אני עושה עם הכסף?

תכנית "חיסכון לכל ילד" החלה לפעול בשנת 2017, ונועדה לצמצם פערים בנקודת הפתיחה של החיים הכלכליים של הצעירים בישראל.
הבנת אפשרויות החיסכון ודרכי השימוש בכסף, יוצרת את ההבדל בין בני ובנות הנוער השונים ביחס להיקף החיסכון התשואה, והפיכת ההון שנצבר למנוף לצמיחה - ולא לבור כלכלי.


האם הם והוריהם יודעים היכן הכסף שלהם מושקע? איך זה עובד? מהם מסלולי ההשקעה בהם מושקעים כספי החיסכון? האם התכנית משיגה את מטרותיה? מהם הבונוסים שניתנים לקראת סיום התוכנית? מה נעשה עם הכסף?

 

ההרצאה על "חיסכון לכל ילד" נועדה לתת לכל נער ונערה את הידע הפיננסי החברתי להבנה של התוכנית, אפשרות להרחיב את מילון המושגים הכלכלי שלהם ולהבטיח נקודת פתיחה טובה יותר לחיים האזרחיים הבוגרים.

ההרצאה בת שעתיים אקדמיות, מתאימה לגיל חטיבת ביניים ותיכון.

נעמה כל זכות בית החייל תל אביב3.jpeg
bottom of page