top of page

הרצאה
"מפת הדרכים לעצמאים ופרילנסרים"

בישראל פועלים מאות אלפי עצמאים ופרילנסרים, חלקם בשילוב עם עבודה שכירה. אוכלוסייה זו מורכבת מאזרחים בעלי יוזמה שבחרו או נקלעו להתפרנס מעבודה עצמאית. תקופת הקורונה הגבירה מגמה זו.

תמונת המצב של התמודדות מגזר זה עם המציאות הכלכלית הישראלית עגומה. רבים מהעסקים שקמים, נסגרים תוך זמן קצר.

ישנם גורמים רבים לתופעה זו, בהם מוסר תשלומים ירוד, נגישות נמוכה לאשראי, חוסר ביטחון בהכנסות, המצב הכלכלי הכללי, חוסר בידע וחוסר במיומנויות פיננסיות. חוסרים אלו בולטים יותר במגזר הפרילנסרים, בו עוסקים לעיתים מי שאינם בקיאים בתחומים הפיננסיים. דווקא להם דרושה למידה משמעותית של ידע ומיומנויות, כדי להתנהל מול הנושאים הפיננסיים ומול המוסדות, וכדי להבטיח הצלחה כלכלית.

 

אנו מציעים הרצאה חד פעמית או סדנה בת מספר מפגשים (בד"כ 5), בה נסקור מגוון נושאים רלוונטיים ליזמים וליזמים, לפני פתיחת העסק או בשלבים הראשונים שלו.

bottom of page