top of page

עולם של זכויות
פעילות שיא שכבתי/בית ספרי

מהו מקור הזכויות שלנו? מדוע יש לנו בכלל זכויות? אילו סוגי זכויות יש? מי דואג לשמור על זכויותינו? האם העובדה שיש לי זכות, מבטיחה שאקבל אותה?

החברה הישראלית משופעת בזכויות רבות ומגוונות. עם זאת, קיימת תופעה של אי מיצוי זכויות. חסמים שונים, בהם בירוקרטיה מורכבת, שפה משפטית, ריבוי מקורות לקבלת הזכויות, ובעיקר חוסר ידע ומודעות, מובילים לכך שאנשים רבים לא נהנים מזכויות והטבות שעשויות להיות משמעותיות לחייהם בשגרה ובמצבי חיים מיוחדים.

לבני ובנות נוער קיים עולם של זכויות שראוי שיידעו עליו ויהיו מוגנים בזכותו. יצירת ההרגל להבין מה הזכויות והחובות שלנו בסיטואציות חיים שונות הוא בסיס לאזרחות בריאה, ולשם כך יש לבנות מודעות ומסוגלות להתמודדות עם מערכות ותהליכי מיצוי הזכויות.

בני ובנות הנוער עשויים להוות "שגרירי זכויות" במשפחותיהם, ולסייע להוריהם למשפחתם המורחבת (ולעיתים לאחרים בקהילה), בקבלת ידע משמעותי על זכויותיהם ובמיצוי הזכויות.

 

חברת "עת לדעת" מציעה יום עיון בנושא זכויות, בו נקיים סדנאות אינטראקטיביות בכיתות, ועוד מגוון אפשרויות מודולריות לבחירתכם.

 

יום העיון בן 4-6 שעות אקדמיות, מתאים לגיל חטיבת ביניים ותיכון (מותאם גיל).

נושאי המפגשים בסדנה:

נושאים לסדנאות בכיתות:

זכויות אדם, תעסוקת נוער, זכויות נוער עובד; זכויות בתחום הפיננסי.

אפשרות לשלב את ההצגה "מבוטלים" (נכללת בהיצע הנוסף בסל תרבות ארצי).

אפשרות להרצאת פתיחה במליאה.

הפעילות אינטראקטיבית ומלווה באפליקציית "כל זכות נוער", מטעם אתר "כל זכות"

bottom of page