top of page

עצמאי בשטח
הסדנה לעצמאים ופרילנסרים

עצמאי בשטח- מאירים קופסאות שחורות:

בישראל פועלים מאות אלפי עצמאים ופרילנסרים, חלקם בשילוב עם עבודה שכירה. אוכלוסייה זו מורכבת מאזרחים בעלי יוזמה שבחרו או נקלעו להתפרנס מעבודה עצמאית. תקופת הקורונה הגבירה מגמה זו.

תמונת המצב של התמודדות מגזר זה עם המציאות הכלכלית הישראלית עגומה. רבים מהעסקים שקמים, נסגרים תוך זמן קצר.

ישנם גורמים רבים לתופעה זו, בהם מוסר תשלומים ירוד, נגישות נמוכה לאשראי, חוסר ביטחון בהכנסות, המצב הכלכלי הכללי, חוסר בידע וחוסר במיומנויות פיננסיות. חוסרים אלו בולטים יותר במגזר הפרילנסרים, בו עוסקים לעיתים מי שאינם בקיאים בתחומים הפיננסיים. דווקא להם דרושה למידה משמעותית של ידע ומיומנויות, כדי להתנהל מול הנושאים הפיננסיים ומול המוסדות, וכדי להבטיח הצלחה כלכלית.

 

אנו מציעים הרצאה חד פעמית או סדנה בת מספר מפגשים (בד"כ 5), בה נסקור מגוון נושאים רלוונטיים ליזמים וליזמים, לפני פתיחת העסק או בשלבים הראשונים שלו.

נושאי המפגשים בסדנה:

מבוא לעצמאים ופרילנסרים

יתרונות וחסרונות מול עבודה שכירה, מחלום למציאות- תכנית עסקית וצעדים ראשונים.

דרושים, וגם - דאגה לעתידנו

העסקת עובדים, פנסיה לעצמאים.

בירוקרטיה בגובה העיניים

הגדרות העוסקים, ניירת פיננסית ופתיחת תיקים.

מוסדות: מס הכנסה, מע"מ ביטוח לאומי

התנהלות כלכלית

התמודדות עם חרדות וגורמים משפיעים בניהול התקציב: שרשרת העבודה עם הלקוחות, גבייה.

סחבנק?

ניהול התזרים, התנהלות מול הבנק ואשראי לעצמאים.

bottom of page