top of page

הרצאה "תיק הגב של דורה" - פנסיה וביטוחים

כמו בכל הרצאות עת לדעת, ננגיש את הידע המורכב בצורה הכי פשוטה שאפשר, עם המחשות ויזואליות, סיפורים משעשעים, הדגמות המותאמות לקהל היעד, זמן לשאלות והזמנה לפנות אלינו גם בעתיד לשאלות נוספות. 

בהרצאה זו נכיר את מודל ההגנות של "עת לדעת", ונלמד מה הקשר של תיק הגב של דורה לעניין. נבין כיצד פועל המערך הפנסיוני בישראל באמצעות הבלדה על שני החיוכים, הצלקת והגבה הארוכה. למה כל כך חשוב ללמוד את כל זה דווקא בגיל צעיר ומה חשוב שנדע על הפנסיה שלנו כדי להגן על עצמנו ועל משפחתנו.

bottom of page