top of page

סדנת "תלושים מהמציאות"

הסדנה הקלאסית של "עת לדעת" - מסע אל החברה הישראלית דרך תלושי השכר שלנו.
זו סדנת הבסיס שלנו והיא עוסקת במגוון נושאים פיננסיים חברתיים.

משך כל מפגש - שעה וחצי, כמות המפגשים ע"פ בחירת הארגון המזמין (בדרך כלל 5-7).

בכל סדנה נעשית התאמה לקהל היעד - מיקוד התכנים ואופן העברת הידע.

הסדנה מתאימה לגילאים 20-120.

ניתן לקיים את הסדנה בשפות שונות, באופן פרונטלי או בזום.

נושאי המפגשים בסדנה:

אנחנו והכסף שלנו

התנהלות כלכלית בחברה הישראלית, בורות מרשרשת ונוחות מרשרשת, צרכנות אסרטיבית ויעילה.

תיק הגב של דורה

ביטוחים ופנסיה: מודל עת לדעת לניהול סיכונים והגנות, רובדי הפנסיה, סעיף 14, רצף הפקדות, קריאת הדוח, דמי ניהול, פיצויים, מעבר בין עבודות.

אשראי וטוב לי?

אשראי ובנקים: עמלות, ריביות, הלוואות, חסכונות, מיומנויות מיקוח מול הבנקים וחברות האשראי.

תקציב לי בחייך

חסמים בהתנהלות כלכלית וניהול תקציב משק הבית, גורמים משפיעים, מילון המושגים הכלכלי שלנו, מיפוי, שיקוף ואיזון מצבנו הכלכלי, כלים, חינוך פיננסי וילדים (ע"פ הצורך).

תלושים מהמציאות

קריאת תלושי השכר, חוקי עבודה מרכזיים, מנגנוני הגנה על העובדים, מיסוי, מיצוי זכויות, חופשה, מחלה, הבראה ועוד.

bottom of page