top of page

הרצאה "תלושים מהמציאות - תלושי שכר וחוקי עבודה"

כמו בכל הרצאות עת לדעת, ננגיש את הידע המורכב בצורה הכי פשוטה שאפשר, עם המחשות ויזואליות, סיפורים משעשעים, הדגמות המותאמות לקהל היעד, זמן לשאלות והזמנה לפנות אלינו גם בעתיד לשאלות נוספות. 

בהרצאה זו נעסוק בזכויות העובדים בישראל ובמנגנוני ההגנה עליהם, באמצעות מסע אל תלוש המשכורת. נבין מה המרכיבים המרכזיים של השכר ותנאי ההעסקה, מה חשוב לדעת ולבדוק ואיך להגן על זכויותינו.

bottom of page