top of page

סדנת "תקציב לי בחייך!"

ניהול משק הבית, בין אם לרווקים או למשפחות, הוא עסק מורכב, בדיוק כמו בניהול עסק…

בסדנא זו נתמקד בניהול יעיל ואפקטיבי של תקציב משק הבית, בגורמים המשפיעים על ההתנהלות הכלכלית שלנו, בשיקוף מצבנו הכלכלי ואיזונו, הצבת יעדים כלכליים ובניית תכנית להשגתם. בין היתר נעסוק בצרכנות, מיצוי זכויות, טיפול בחובות ועוד מגוון נושאים על פי הרלוונטיות לקהל היעד.

הסדנא מתאימה לצעירים, זוגות ומשפחות, חד הוריות ועוד.

bottom of page